PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 - 2025

Anjakan 1:

Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 - 2025

Anjakan 2:

Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 - 2025

Anjakan 4:

Mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 - 2025

Anjakan 5:

Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 - 2025

Anjakan 6:

Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 - 2025

Anjakan 7:

Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 - 2025

Anjakan 8:

Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian Kementerian

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 - 2025

Anjakan 9:

Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti, dan sektor swasta secara meluas

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 - 2025

Anjakan 10:

Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 - 2025

Anjakan 11:

Meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung

Makluman


Semua Kelas

Peperiksaan Pertengahan Tahun

SENTIASA KITA GEMILANG

23/05/2016 (ISNIN) hingga 26/05/2016 (KHAMIS)


Sabtu, Januari 31, 2009

Perjumpaan Ibu Bapa Pelajar

Perjumpaan ini berlangsung di Dewan haji Ahmad, SK Geting. Rutin tahunan yang diadakan bagi mencapai matlamat kejayaan dan kecemerlangan dalam UPSR.


Ibu bapa penjaga di Kampung Geting ini boleh dipuji kerana sentiasa memberi kerjasama penuh kepada pihak sekolah. Setiap jemputan untuk hadir ke sekolah ditunaikan dengan cemerlang tanpa mengira waktu samada pagi, petang atau malam. Terima kasih.


Walau pun sebahagian besar adalah para ibu yang hadir, tetapi adalah tidak menjadi halangan apabila setiap cadangan dari pihak sekolah mendapat persetujuan penuh dari mereka.


Khamis, Januari 29, 2009

Juara Pertama 2009 - Bola Jaring

Hooreee Hooreee Hooreee Hooreee
Kita Juaraaaaaa Kitalah Juaraaaaa

pasukan bola jaring skg berjaya menjuarai pertandingan bola jaring zon kelaboran selepas mengalahkan sk pengkalan kubor 2 pada perlawanan akhir.. senyum panjang cikgu ghani, ustz jalilah dan cikgu nik ruslina. Tahniah kepada semua yang terlibat.

Isnin, Januari 12, 2009

Falsafah Pendidikan

" Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara "

 

logo skg