Makluman


Semua Kelas

Peperiksaan Pertengahan Tahun

SENTIASA KITA GEMILANG

23/05/2016 (ISNIN) hingga 26/05/2016 (KHAMIS)


Jumaat, Mac 13, 2009

Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN
Memastikan setiap murid mendapat perhatian dan peluang pendidikan yang sama rata, berkualiti
dan seimbang.
Mengutamakan kepentingan murid daripada kepentingan peribadi ( diri sendiri ).
Berusaha sedaya-upaya mengatasi masalah serta meningkatkan prestasi, disiplin dan kecerian sekolah dari masa ke semasa.
Sentiasa memberi perkhidmatan yang mesra, bersopan dan segera kepada pelanggan.
Memastikan setiap program pendidikan yang dirancang dan diberi, dilaksanakan dengan berkesan mengikut jadual yang ditetapkan

VISI
Menjadikan SK Geting sebagai sebuah institusi pendidikan terbilang, cemerlang dalam semua aspek pendidikan bagi melahirkan warga sekolah yang gemilang dan dapat memenuhi tanggungjawab terhadap diri, sendiri, agama, masyarakat dan negara.

MISI
Menjadi sekolah SK Geting sebagai sebuah institusi pendidikan yang selamat, ceria dan harmonis. Suasana ini akan merangsang pendidikan berkualiti serta melahirkan insan yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, bermaruah dan berkeupayaan bagi mencapai kejayaan di dunia dan akhirat.

FALSAFAH
Setiap pelajar berpotensi untuk berkembang maju berteraskan kepada usaha, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan untuk menjadi insan yang seimbang dan harmonis daripada segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Memberi peluang dan kemudahan seluas-luasnya kepada mereka untuk memperkembangkan potensi bagi melahirkan insan yang kamil.

MATLAMAT
Mengujudkan sistem pengurusan yang episyen dan berkesan. Meningkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran dalam semua matapelajaran. Melahirkan masyarakat pelajar yang berdisiplin, beramanah dan berakhlak mulia. Melahirkan insan yang ceria, sihat mental dan fizikal.

OBJEKTIF
( Objektif Pentadbiran Dan Pengurusan )
Mengujudkan pengurusan sistem fail stor dan harta modal ke arah pencapaian piawaian ISO 9002.
Mencapai pengurusan kewangan yang cemerlang mengikut tatacara kewangan yang telah ditetapkan. Tiada teguran audit.
Mengujudkan semangat setiakawan di kalangan murid, guru dan bukan guru.
Mencapai kecemerlangan terbaik dalam bidang kurikulum dan kokurikulum.
Mengujudkan persekitaran pendidikan yang kondusif dan selamat.
Menjalin hubungan yang baik dengan pihak pengurusan atasan, jabatan dan pertubuhan serta masyarakat setempat.

COGAN KATA
"BELAJAR, SEDAR, AMAL"
Bahawasanya sekolah ini mempunyai kemudahan dan peluang untuk belajar serta memberi kesedaran tentang pentingnya pendidikan demi masa depan agama, masyarakat, bangsa dan negara.
Hasil daripada kesedaran inilah diharapkan agar masyarakat di sini dapat mengamalkannya dalam aktiviti harian mereka dan merupakan satu pelaburan untuk kejayaan.

 

logo skg