PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 - 2025

Anjakan 1:

Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 - 2025

Anjakan 2:

Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 - 2025

Anjakan 4:

Mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 - 2025

Anjakan 5:

Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 - 2025

Anjakan 6:

Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 - 2025

Anjakan 7:

Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 - 2025

Anjakan 8:

Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian Kementerian

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 - 2025

Anjakan 9:

Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti, dan sektor swasta secara meluas

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 - 2025

Anjakan 10:

Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 - 2025

Anjakan 11:

Meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung

Makluman


Semua Kelas

Peperiksaan Pertengahan Tahun

SENTIASA KITA GEMILANG

23/05/2016 (ISNIN) hingga 26/05/2016 (KHAMIS)


Rabu, Oktober 02, 2013

UJIAN KOMPETENSI ICT

Guru-guru yang mahu menduduki ujian berbentuk kajian secara online ini, sila ke pautan di bawah.


Pelaksanaan Ujian Kompetensi ICT kepada semua pegawai perkhidmatan pendidikan (guru dan pentadbir sekolah). Ini merupakan salah satu inisiatif di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025.

Soalan untuk ujian ini dibuat berbeza mengikut gred gaji pegawai. Semakin tinggi tangga gaji seseorang, soalan MUNGKIN lebih sukar kerana pegawai berkenaan dijangka mempunyai lebih banyak ilmu pengetahuan.

ujian kompetensi ict

Masa 40 minit dikira apabila anda klik MULA. Ujian perlu diteruskan hingga tamat 30 soalan ATAU tamat masa 40 minit. (nak makan, minum atau ke tandas hanya selepas ujian)

Sebarang peranti (device) telekomunikasi seperti komputer, ipad, tablet, smartphone dan lain-lain boleh digunakan untuk tujuan menduduki ujian ini.

Baca dan terus jawab soalan tanpa fikir banyak kali. Satu soalan untuk kira kira 1 minit lebih sahaja masa yang diberikan.

Selamat Berjaya!

 

logo skg